Hitta Bästa Vinterdäcket

Varje år genomförs en rad tester, av både tidningsmagasin och företag, som fokuserar på att prova vilket som är årets bästa vinterdäck. Bara under hösten 2014 var det flera tester som genomfördes på vinterdäck inför vintersäsongen 2014/15. Helt oväntat var det inte att de olika testerna även visade olika vinnare. Resultatet är nämligen inte helt enkelt att mäta och detta inte minst ”köregenskaper” som bygger mycket på känsla.

Det man kan göra är att läsa ett flertal tester och leta efter märken som ligger relativt högt upp i de olika testerna. Dessutom bör man sätta sig in i vad som testats och göra en egen bedömning utifrån detta. Att bara lita på ett enda test kan mycket väl betyda att man får bra vinterdäck. Men det betyder inte att det är ”årets bästa”. De punkter som ofta lyfts upp är:

Grepp på is: Detta kan ses som en av de viktigaste faktorerna då man just byter till vinterdäck för att få ett bättre grepp på vägen. Speciellt viktigt blir det för de som kör mycket på vägar som ofta inte underhålls.

Bromssträcka på olika underlag: Även om det är viktigt att däcket har bra grepp på is så bör man inte glömma att det även bör att bra grepp på andra underlag. Det är ju extremt sällan man enbart kör på is. Inte sällan är det däck som har riktigt bra grepp på ett underlag som har sämre grepp på ett annat.

Köregenskaper: Med mycket stora dubbar, eller om de inte sitter helt symetriskt, kan köregenskaperna upplevas som klart försämrade. Man ska känna att man har dubbdäck utifrån att bilen framförs säkert på vägen. Men det ska inte behöva kännas speciellt mycket i övrig körning.

Dubben: Hur dubben fördelas över däcken varierar mellan olika tillverkare. Detta påverkar både köregenskapen och fästet.